+48 725 37 77 37 vetmedica.leszno@gmail.com

Wybrane publikacje naukowe naszej kadry

K. Błasiak, P. Błasiak, M. Hebel*,**
** Zakład Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej Katedry Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
*** Vetcare Group Sp. z o.o. Klinika Weterynaryjna we Wrocławiu

 „Diagnostyka obrazowa nadnerczy psów i kotów” Weterynaria w praktyce 5/2020

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Rozpoznawanie i monitorowanie ciąży badaniem USG u suk i kotek. Część II. Patologie ciąży” Weterynaria w praktyce 1-2/2020

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Rozpoznawanie i monitorowanie ciąży badaniem USG u suk i kotek. Cz. I – prawidłowa ciąża” Weterynaria w praktyce 10/2020

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Standardy badania ultrasonograficznego jamy brzusznej u małych zwierząt. Schemat badania – cz. II” Weterynaria w praktyce 11-12/2018

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Standardy badania ultrasonograficznego jamy brzusznej u małych zwierząt. Jak rozpocząć badanie? Cz. I” Weterynaria w praktyce 10/2018

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Jądra w badaniu ultrasonograficznym. Cz. II” Weterynaria w praktyce 3/2018

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Jądra w badaniu ultrasonograficznym. Cz. I” Weterynaria w praktyce 10/2017

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Węzły chłonne jamy brzusznej w badaniu ultrasonograficznym psów i kotów.” Weterynaria w praktyce 7-8/2017

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak, A. Antończyk: „Jajniki w badaniu ultrasonograficznym u suk i kotek. Cz. II.” Weterynaria w praktyce 5/2017

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak, A. Antończyk: „Jajniki w badaniu ultrasonograficznym u suk i kotek. Cz. I” Weterynaria w praktyce 3/2017

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak, A. Antończyk: „Gruczoł krokowy w badaniu ultrasonograficznym psów. Cz. II.” Weterynaria w praktyce 10/2016

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak, A. Antończyk: „Gruczoł krokowy w badaniu ultrasonograficznym psów. Cz. I.” Weterynaria w praktyce 9/2016

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak, A. Antończyk: „Nadnercza psów i kotów w badaniu ultrasonograficznym.” Weterynaria w praktyce 6/2016

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak, A. Antończyk: „Trzustka psów i kotów w badaniu ultrasonograficznym.” Weterynaria w praktyce 4/2016

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak, A. Antończyk: „Wątroba i drogi żółciowe w badaniu ultrasonograficznym psów i kotów Cz. III. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.” Weterynaria w praktyce 3/2016

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak, A. Antończyk: „Wątroba i drogi żółciowe w badaniu ultrasonograficznym psów i kotów. Cz. II – Zmiany patologiczne miąższu wątroby” Weterynaria w praktyce 11-12/2015

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak, A. Antończyk: „Wątroba i drogi żółciowe w badaniu ultrasonografi cznym psów i kotów – cz. I” Weterynaria w praktyce 6/2015

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Śledziona psów i kotów w badaniu ultrasonograficznym” Weterynaria w praktyce 3/2015

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Górne drogi moczowe psów i kotów w badaniu ultrasonograficznym – cz. II” Weterynaria w praktyce 1-2/2015

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Górne drogi moczowe psów i kotów w badaniu ultrasonograficznym – cz. I” Weterynaria w praktyce 11-12/2014

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak, M.Zawadzki, N.Mikołajewska: „Nietypowe ropomacicze trzonu macicy u młodej suki – opis przypadku” Magazyn Weterynaryjny 04/2014

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Dolne drogi moczowe psów i kotów w badaniu ultrasonograficznym – cz. II” Weterynaria w praktyce 01-02/2014

 

K. Błasiak, P. Błasiak, U. Ratajczak: „Dolne drogi moczowe psów i kotów w badaniu ultrasonograficznym – cz. I”Weterynaria w praktyce 10/2013

 

K. Błasiak, P. Błasiak: „Diagnostyka i leczenie roponercza – opis przypadku” Weterynaria w praktyce 6/2013

 

K. Błasiak, P. Błasiak: „Wartość diagnostyczna badania radiologicznego i ultrasonograficznego w obrażeniach wielonarządowych u psów i kotów” Weterynaria w praktyce 4/2013

 

M. Dzięcioł, W. Niżański, M. Ochota, K. Błasiak, R. Kozdrowski, E. Stańczyk, J. Twardoń: „Two separate cases of extrauterine pregnancy in queens”, EJPAU, 2012. 15(2), #08.

 

K. Błasiak, P. Błasiak: „Obraz ultrasonograficzny zdrowej i zmienionej nieciężarnej macicy suk i kotek”, Magazyn Weterynaryjny 21/2012 (str. 709-717)

 

K. Błasiak, P. Błasiak, W. Niżański, A. Antończyk, M. Ochota, M. Dzięcioł, E. Stańczyk, N. Mikołajewska: „Diagnostyka i leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego psów”, Życie Weterynaryjne 4/2012 (str. 288-292).

 

K. Błasiak, E. Stańczyk, W. Niżański, M. Ochota, A. Antończyk, N. Mikołajewska: “Zespół jednego szczenięcia – rozpoznawanie i postępowanie”, Magazyn Weterynaryjny 20/2011 (str. 825-830)

 

K. Błasiak, P. Błasiak, E. Stańczyk: Przewód pokarmowy (żołądek i jelita) w badaniu ultrasonograficznym u psów i kotów Weterynaria w praktyce 7-8/2011 (str. 15-21).

 

K. Błasiak: „Ograniczenie potencjału rozrodczego samców”. W: Red. Dubiel A.: „Rozród psów”. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2010, (str. 141-144).

 

M. Ochota, E. Stańczyk, W. Niżański, M. Nowak1, A. Partyka, A. Antończyk, N. Mikołajewska,  K. Błasiak, H. Mila, J. Twardoń, M. Dzięcioł: „The effect of 10 years medroxyprogesterone acetate administration in an ovariectomised cat”. Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt (EVSSAR) 11.03.2011 Mediolan, Włochy.

 

W. Niżański, A. Partyka, M. Ochota, A. Antończyk, N. Mikołajewska, E. Stańczyk, K. Błasiak, J. Twardoń: „Traditional, computer assisted and flow cytometric assessment of semen in normal and subfertile dogs”. Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt (EVSSAR) 11.03.2011 Mediolan, Włochy.

 

A. Antończyk, W. Niżański, J. Twardoń, R. Kozdrowski, M. Ochota, K. Błasiak, Mikołajewska N., Stańczyk E, : Współczesne poglądy na komputerową analizę jakości nasienia. Medycyna Wet. 66 (10) 2010 (str.663-667).

 

K. Błasiak, A. Antończyk, N. Mikołajewska, M. Ochota, E. Stańczyk, W. Niżański “The effectiveness of osaterone acetate treatment on prostatic regression in dogs with Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)”. Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Zwierząt Gospodarskich (ESDAR) 17-18.09.2010  Eger, Węgry.

 

E. Stańczyk, W. Niżański, N. Mikołajewska, A. Antończyk, M. Ochota, K. Siembieda, J. Twardoń „Praktyczne aspekty badania ultrasonograficznego macicy u suk i kotek” Magazyn Weterynaryjny vol. 19 nr 158/2010 (str. 776-779).

 

N. Mikołajewska, E. Stańczyk, A. Antończyk, K. Siembieda, M. Ochota, W. Niżański, J. Tardoń: „Treatment of luteal cysts in 1-year-old bitch- clinical case”. Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt (EVSSAR) 14-15.05.2010 Louvain-La-Neuve

 

K. Błasiak, A. Antończyk, N. Mikołajewska, M. Ochota, E. Stańczyk and W. Niżański: „Ultrasound images of pyometra, mucometra and hydrometra” Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt (EVSSAR) 14-15.05.2010  Louvain-La-Neuve, Belgia.

 

K. Błasiak, W. Niżański, A. Dubiel, A. Antończyk, E. Stańczyk:  „Leczenie farmakologiczne chorób gruczołu krokowego psów.” Weterynaria w praktyce 5/2010 (str. 18-25).

 

M. Kiełbowicz, A. Pietsh-Fulbiszewska, M.Nowak, K. Siembieda: „Diagnostyka ostrego zapalenia trzustki u psów” Weterynaria w Praktyce 9/2009 (str. 36-42).

 

Z. Boryczko, S. Giziński, S. Seweryn, K.Siembieda, W.Niżański:  „Changes In ultrasonic examination of prostatic gland with benign prostatic hyperplasia (BPH) In dogs after osaterone acetale treatment (Ypozane – Virbac)” Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt (EVSSAR) 6.06.2009 we Wrocławiu.

 

K.Siembieda, W.Niżański, Z. Boryczko, S. Giziński, S. Seweryn:  „Effects of osaterone acetate on hematological parameters, hormone levels, liver and renal enzymes activity, and semen quality in dogs with Benign Prostatic Hyperplasia” Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt (EVSSAR) 6.06.2009 we Wrocławiu.

 

W. Szylkin, M. Kozak, K. Siembieda, A. Antończyk: „Zastosowanie optyki giętkiej w inseminacji domacznej suk – opis przypadku” Magazyn Weterynaryjny 6/2009.

 

K. Siembieda, P. Błasiak, A. Antończyk: „Praktyczne uwagi na temat rozpoznawania i leczenia łagodnego rozrostu prostaty” Magazyn Weterynaryjny 6/2009 (str. 689-692).

 

Z. Boryczko, A. Dubiel, S. Giziński, S. Seweryn, K. Siembieda: „Nowe mozliwości leczenia łagodnego przerostu prostaty u psów” Życie Weterynaryjne 3/2009 (str. 224-227).

 

Z. Boryczko, A. Dubiel, S. Giziński, W.Niżański, S. Seweryn, K. Siembieda: „Nowe mozliwości leczenia łagodnego przerostu prostaty u psów” V Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu we Wrocławiu 2008.

 

J. Siembieda, K. Siembieda: „Pyometra, Mukometra i Hydrometra w obrazie ultrasonograficznym” XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w Olsztynie 2008.

 

W. Bielas, K. Szulańczyk-Mencel, K. Siembieda: „Ultrasonograficzna rektalna diagnostyka narządu płciowego. Zastosowanie u macior w terenowych warunkach fermowych”. Weterynaria w Terenie 2/2008 (str. 14-18)

Zapraszamy do naszej placówki

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

Zamenhofa 37, Leszno, wielkopolska