Menu

O Nas

Prowadzimy usługi weterynaryjne w zakresie:

 • zabiegów profilaktycznych i leczniczych
 • zabiegów chirurgicznych (chirurgia miękka i ortopedyczna, zabiegi z użyciem diatermii), wykonujemy korektę zwężonych skrzydełek nosa i długiego podniebienia u ras brachycefalicznych metodą FFP – Folded flap palatoplasty

  Syndrom brachycefaliczny

  Pojęcie pies w typie brachycefalicznym oznacza, że budowa anatomiczna jego głowy cechuje się kwadratową czaszką oraz skróconą i spłaszczoną kufą (pociągającą za sobą kaskadę wad). Wszystko to przyczyniło się do powstania określenia syndrom brachycefaliczny – BAS (Brachycephalic Airway Syndrome) – czyli zespołu wad anatomicznych dotykających tę grupę psów. Rasy predysponowane do wystąpienia BAS to między innymi: buldog francuski, mops, buldog angielski, dog z Bordeaux, shih tzu, chin japoński, pekińczyk i boston terrier. Syndrom brachycefaliczny obejmuje zespół wad anatomicznych, które dość znacząco manifestują się problemami wdechowymi. Zalicza się do nich: zwężone nozdrza, przerost podniebienia miękkiego, zapadnięcie krtani, wynicowane kieszonki krtaniowe, niedorozwój tchawicy. Na wszystkie te wady wskazywać mogą takie objawy, jak: • chrapanie, • świsty, • oddychanie przez otwarty pysk („uśmiechanie się”), • charczenie, • wymioty po intensywnym wysiłku, • krztuszenie się podczas jedzenia i picia, • sinica, • omdlenia, • skłonność do udaru cieplnego, • duszność podczas spaceru, • nietolerancja wysiłkowa, • niechęć do ruchu, • bezdech nocny, • zmienny apetyt, • nietolerancja wysokich temperatur,• ulewanie pokarmu, • nawracające stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych. Za taki obrót sprawy odpowiada zaburzony, przyspieszony przepływ powietrza przez nos i krtań, który powoduje wciągnięcie fałdu podniebienia miękkiego do światła głośni, tym samym ograniczając przepływ wdychanego powietrza. Przedstawiciele ras predysponowanych notorycznie zmagają się ze schorzeniami układu oddechowego (nawracające zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych), które z biegiem czasu zaczynają się pogłębiać. Ze względu na deficyt oddechowy i niedotlenienie pacjenci są narażeni na wystąpienie powikłań w postaci zmian w sercu (tzw. zespół serca płucnego), omdleń, a w okresie letnim istnieje wysokie ryzyko udaru cieplnego. Ze względu na ciągłe niedotlenienie wiele z tych psów jest ospałych, apatycznych, niechętnych do jakiejkolwiek aktywności, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, gdyż wysokie temperatury otoczenia powodują u nich dość duży dyskomfort. Wiele z tych psów nawet w spoczynku ma problem ze swobodnym oddychaniem, dlatego też ciepło i aktywność im nie sprzyjają, gdyż pogłębiają towarzyszącą im duszność. Natężenie problemu brachycefalicznego u każdego chorego zwierzęcia jest inne, to syndrom bardzo indywidualny. Wbrew obiegowej opinii panującej w gronie właścicieli psów w typie brachycefalicznym wymienione objawy nie są cechą charakterystyczną dla rasy i nie powinny być tak postrzegane. Z pewnością nie można przejść nad nimi do porządku dziennego, gdyż każdy z tych symptomów jest patologią, a wszystkie świadczą o BAS. I choć panuje dosyć powszechne przekonanie, że „te psy tak mają”, jednak absolutnie nie są to zachowania naturalne, a objawy chorobowe. Zadaniem hodowców, ale też lekarzy weterynarii powinno być dążenie do ograniczenia częstotliwości występowania tych wad oraz uświadamianie społeczeństwu, czym jest BAS i jakie działania należy podjąć w przypadku chorego psa. Leczenie syndromu brachycefalicznego może być radykalne, tj. chirurgiczne, lub zachowawcze, polegające na leczeniu objawowym. Najskuteczniejszym sposobem terapii jest zabieg chirurgiczny, który polega na korekcji występujących anomalii.
 • diagnostyki obrazowej – RTG, USG, ENDOSKOPIA, ECHOKARDIOGRAFIA

Badania RTG stawów biodrowych i łokciowych (wymagane przez Związek Kynologiczny) z wpisem do rodowodu – ocenę i wpis do rodowodu wystawia  dr n. wet. Jan Siembieda.

Badania USG przeprowadzane są przy użyciu aparatu klasy Premium SonoScape S9 , który zapewnia bardzo wysoką jakość obrazowania i doskonałą czułość trybów dopplerowskich.

Badania echokardiologiczne z możliwością wystawienia certyfikatu przeprowadza  dr n. wet. Mirosława Ziemba, która specjalizuje się w profilaktyce, diagnozowaniu oraz leczeniu chorób układów krążenia i oddechowego. Jest też członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Weterynaryjnej (ESVC). Najbliższe konsultacje 17 stycznia 2019 r.

 • rozrodu – wyznaczanie optymalnego terminu krycia, pobieranie i badanie nasienia, sztuczna inseminacja, określenie terminu porodu (na podstawie biometrii USG), rozwiązywanie ciężkich porodów, planowane cesarskie cięcie
 • okulistyki

Szczegółowe badanie okulistyczne z możliwością wystawienia certyfikatu badania oka w kierunku chorób genetycznych przeprowadza  dr n. wet. Maciej Kiełbowicz

 • diagnostyki laboratoryjnej krwi – badanie biochemiczne, hematologiczne (Horiba ABX Scil ABC Vet Animal Blood Counter)
 • specjalistycznych badań diagnostycznych we współpracy z laboratoriami weterynaryjnymi
 • tlenoterapii
 • dermatologii
 • stomatologii
 • elektronicznego znakowania zwierząt (microchipy)
 • wydawanie paszportów UE dla zwierząt (wpis do międzynarodowej bazy danych)
 • wystawianie świadectw zdrowia
 • sprzedaży weterynaryjnych diet leczniczych

 

A oto nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów:

lek. wet Urszula Ratajczak

lek. wet. Urszula Ratajczak

lekarz weterynarii,

absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Od 2012r. uczęszcza na Studium Specjalizacyjne Choroby Psów i Kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

dr n. wet. Karolina Błasiak

dr n. wet. Karolina Błasiak

doktor nauk weterynaryjnych,

specjalista radiolog, specjalista chirurg,

pracownik kontraktowy Instytutu Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – wykłada i prowadzi ćwiczenia z Diagnostyki Obrazowej.

Linki:

Wywiad

Rozprawa doktorska

lek. wet. Piotr Błasiak

lek. wet. Piotr Błasiak

lekarz weterynarii,

specjalista radiolog,

specjalista chirurg,

absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.